Kalendarium

 

Kalendarium 2019/2020

 

2 września 2019

Rozpoczęcie roku szkolnego

12 września 2019

Rada Pedagogiczna

7 października 2019

Ślubowanie klas pierwszych (CK Gdów)

październik – grudzień 2019

audycje klasowe

8 październik 2019

M jak Moniuszko – Konkurs wiedzy teoretycznej

8 listopada 2019

V Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej

7 listopada 2019

Koncert Pieśni Patriotycznej w „Solnym Mieście”

21 listopada 2019 (Sala kameralna)

Szkolny Konkurs Miniatur

25  listopada 2019

Koncert laureatów Szkolnego Konkursu Miniatur

4 grudnia 2019

Koncert M jak Moniuszko w Centrum Kultury w Gdowie

6 – 7 grudnia 2019

V Ogólnopolski Konkurs Fletowy

11 – 18 grudnia 2019

Przesłuchania półroczne uczniów

19 grudnia 2019

Koncert Kolęd w Centrum Kultury w Gdowie

24 grudnia – 1 stycznia 2020

Zimowa przerwa świąteczna

2 – 3 stycznia 2020

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

13 stycznia 2020

Śródroczna Rada Klasyfikacyjna

13 stycznia 2020

Koncert uczniów kl. I/6, kl. I/4

14– 17 stycznia 2020

Zebrania z rodzicami

19 stycznia 2020

Koncerty Kolęd w Sanktuarium Matki Bożej w Gdowie

27 stycznia – 9 lutego 2020

Ferie zimowe

2 marca 2020

Koncert dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gdowie

luty 2020

Wyjazd dzieci do Filharmonii

19 marca 2020

Szkolny Konkurs Zespołów Kameralnych

23 marca 2020

Koncert laureatów Szkolnego Konkursu Zespołów Kameralnych

24-27 marca 2020

Warsztaty orkiestry symfonicznej i chóru 

27-29 marca 2020

Warsztaty orkiestry dętej

3 kwietnia 2020

Koncert szkolny w  Mediatece w Wieliczce

9 – 14 kwietnia 2020

Przerwa świąteczna

17 – 18 kwietnia 2020

IX Małopolski Konkurs Zespołów Kameralnych

20 kwietnia 2020

Koncert Laureatów IX MKZK

6 maja 2020

Koncerty umuzykalniające dla szkół kl. I-III

7 maja 2020

Koncerty umuzykalniające dla szkół kl. IV-VI

11 – 12 maja 2020

Dni otwarte Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdowie

18 maja 2020

Koncert dla kandydatów do PSM I stopnia w Gdowie

20 – 21 maja 2020

Egzaminy promocyjne uczniów kl. VI/6 i IV/4

28 maja 2020

Koncert uczniów kl. I-III cyklu sześcioletniego

30 maja 2020

Badanie przydatności kandydatów do PSM I stopnia na rok szkolny 2020/2021

4– 10 czerwca 2020

Przesłuchania końcoworoczne i egzaminy promocyjne

12 czerwca 2020

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

17 czerwca 2020

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

18 czerwca 2020

Końcoworoczny koncert uczniów

25 czerwca 2020

Koncert uczniów kończących szkołę

26 czerwca 2020

Zakończenie roku szkolnego