Podstawowe informacje

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W GDOWIE

Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów do klas pierwszych. Odbywa się ona w formie indywidualnych przesłuchań wstępnych kandydatów.
Do klasy pierwszej może zostać przyjęty kandydat, który ukończył 5 lat i nie przekroczył 16 roku życia.
Tok kształcenia w szkole odbywa się w dwóch cyklach :

 • 6–letni cykl kształcenia, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku 6 – 8 lat
 • 4–letni cykl kształcenia, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku 9 – 16 lat.

Badane są m.in.

 • słuch wysokościowy
 • słuch harmoniczny
 • poczucie rytmu
 • pamięć muzyczna
 • predyspozycje do gry na instrumencie

 Szkoła prowadzi nabór na rok szkolny 2019/2020 do klas:

  • fortepianu (tylko w cyklu sześcioletnim)
  • skrzypiec (tylko w cyklu sześcioletnim)
  • wiolonczeli
  • gitary
  • akordeonu
  • fletu
  • klarnetu
  • saksofonu
  • trąbki
  • puzonu
  • oboju
  • perkusji.

 

Tegoroczna rekrutacja odbędzie się 25 maja 2019 roku.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają kwestionariusz w sekretariacie  Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdowie od dnia 04 marca do dnia 24 maja 2019r. w godzinach: pon., wt., czw. od 08.00 do 16.00, środa od 9.00 do 17.00, piątek od 10.00 do 18.00. 

Kwestionariusz jest do pobrania w szkole i na stronie www.

Wskazane jest przygotowanie przez kandydata krótkiej piosenki, którą zaprezentuje a`cappella.

 

Wniosek rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 wraz z klauzulą informacyjną znajduje się poniżej:


WNIOSEK kandydata 2019/2020

WNIOSEK kandydata 2019/2020 – format PDF