Podstawowe informacje

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W GDOWIE

Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów do klas pierwszych. Odbywa się ona w formie indywidualnych przesłuchań wstępnych kandydatów.
Do klasy pierwszej może zostać przyjęty kandydat, który ukończył 6 lat i nie przekroczył 16 roku życia.
Tok kształcenia w szkole odbywa się w dwóch cyklach :

 • 6–letni cykl kształcenia, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku 6 – 10 lat (w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku  o którym mowa art. 36 ust. 1 i 2 ustawy  Prawo oświatowe)
 • 4–letni cykl kształcenia, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku 8 – 16 lat.

Badane są m.in.

 • słuch wysokościowy
 • słuch harmoniczny
 • poczucie rytmu
 • pamięć muzyczna
 • predyspozycje do gry na instrumencie

 Szkoła prowadzi nabór na rok szkolny 2020/2021 do klas:

  • fortepianu (tylko w cyklu sześcioletnim)
  • skrzypiec (tylko w cyklu sześcioletnim)
  • wiolonczeli
  • gitary
  • akordeonu
  • fletu
  • klarnetu
  • saksofonu
  • trąbki
  • puzonu
  • oboju
  • perkusji.

 

Tegoroczna rekrutacja odbędzie się 30 maja 2020 roku.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają kwestionariusz w sekretariacie  Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdowie od dnia 09 marca do dnia 25 maja 2020r. w godzinach: pon., czw., pt.  od 08.00 do 16.00, wtorek od 10.00 do 18.00, środa od 9.00 do 17.00.

Kwestionariusz jest do pobrania w szkole i na stronie www.

Wskazane jest przygotowanie przez kandydata krótkiej piosenki, którą zaprezentuje a`cappella.

 

Wniosek rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 wraz z klauzulą informacyjną będzie dostępny od  marca 2020: