RODO

 

Inspektorem ochrony danych w Publicznej Szkole Muzycznej I st. w Gdowie jest Pan Łukasz Kądziołka.

Adres e-mail do korespondencji: iod@pq.net.pl

 

W dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1).

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych zaczyna być aktem bezpośrednio stosowanym od dnia 25 maja 2018 r.

Klauzula informacyjna – RODO

Klauzula informacyjna – RODO –  uproszczona

Oświadczenie o wizerunku dziecka w szkole muzycznej